Ruby със стил

Rubocop е инструмент, който анализира Ruby/Rails код/проект – базира се на Ruby style guide.

Rubocop може да коригира и автоматично, някои стилови грешки. Поддържа и лесни настройки – можете да  го конфигурирате за всеки отделен проект.

Независимо, че е описана съвместимост от Ruby 1.9 нагоре се справя много добре  и с Ruby 1.8.7  – тествано 🙂

Като бонус има Rake и Guard интеграция.

Приятно кодене със стил 🙂