Rails 4 и Twitter Bootstrap 3

Използване на Bootstrap 3 в Rails 4 – без gem за интеграция.

Свалете Bootsrap

От архива копирайте:

bootstrap.min.css  в app/assets/stylesheets
bootstrap.min.js в app/assets/javascripts

Сега трябва да ги добавим съответно в application.css и application.js

 *= require_self
 *= require_tree .
 *= require bootstrap.min
//= require jquery
//= require jquery_ujs
//= require turbolinks
//= require_tree .
//= require bootstrap.min