Отделен layout за Devise

Ако искате да имате отделен layout за Devise(login, signup…etc)

В application_controller добавете следният метод:

class ApplicationController < ActionController::Base
 layout :my_layouts

 def my_layouts
  if devise_controller?
   "devise"
  else
   "application"
  end
 end
end