Инсталиране на Ruby 2.1 с rbenv на DreamHost споделен хостинг

git clone git://github.com/sstephenson/rbenv.git ~/.rbenv
git clone git://github.com/sstephenson/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
mkdir ~/.rbenv/BUILD_TEMP
unset GEM_HOME
unset GEM_PATH
export MAKE_OPT=-j2

TMPDIR=~/.rbenv/BUILD_TEMP RUBY_CONFIGURE_OPTS=--with-openssl-dir=/usr/include/openssl rbenv install 2.1.3

Добавяте в .bash_profile

#rbenv
unset GEM_HOME
unset GEM_PATH
export PATH=~/.rbenv/bin:"$PATH"
eval "$(~/.rbenv/bin/rbenv init -)"

Изпълнявате:

source .bash_profile
rbenv local 2.1.3

Готово! 🙂

$ruby -v
ruby 2.1.3p242 (2014-09-19 revision 47630) [x86_64-linux]

Сега да инсталираме bundler:

gem install bundler --no-ri --no-rdoc

Ruby on Rails хостинг

След множество тестове на различни хостинг компании, с две ръце мога да препоръчам DigitalOcean  – VPS хостинг.

Какво предлагат?

  • виртуални сървъри със SSD
  • дата центрове в САЩ и Европа
  • богат избор от версии на операционни системи – Ubuntu, CentOS, Debian
  • DNS
  • архив на цялата система под формата на “image”, който може да се използва за инсталации на нови виртуални сървъри

Имат богат набор от ръководства за инсталация на Ruby и Ruby on Rails на предлаганите от тях операционни системи.