2048 Game

2048 Game не отваряйте този линк. Това е една от най-големите “красти”, на които съм попадал :)

Победа  – признавам си без бой, на 3-тия ден :) Бройката на опитите, я изгубих :)

Screen Shot 2014-03-31 at 8.25.49 PM

Как завърши играта, при която стигнах целта от 2048 точки.

Screen Shot 2014-03-31 at 8.34.49 PM

Има направени и версии на играта и за мобилни устройства. Пробвах най-сваляната версия за Андройд, но не е същото – там например има “Undo” за 2 хода, както и местене на конретен ред или колона, което я прави една идея по-лесна.

Iptables config

Iptables config – http, https, ssh

CentOS

Add to: /etc/sysconfig/iptables
Restart iptables: /etc/init.d/iptables restart

*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [123:18463]
-A INPUT -m state –state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG NONE -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp ! –tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m state –state NEW -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp –tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG -j DROP
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp –dport 3000 -j ACCEPT
COMMIT